Hizmetlerimiz

Bağımsız Denetim Hizmetleri

 • Kamu Gözetimi Kurumu Denetim ve Gözetimine Tabi Türk Ticaret
 • Kanunu Kapsamında Bağımsız Denetim Hizmetleri
 • Mali Tabloların Denetimi
 • Şirketlerin Mali Departmanlarınca Yürütülen İş ve İşlemlerin Denetimi
 • Bağımsız Dış Denetim
 • Risk ve Fırsat Analizi Hizmetleri
 • İç Kontrol ve İç Denetim Hizmetleri
 • Hile ve Yolsuzluk Denetimi
 • Özel Amaçlı İncelemeler

Vergi ve Mali Danışmanlık Hizmetleri

 • Kurumsal Vergi Danışmanlığı
 • Bireysel Vergi Danışmanlığı
 • Kurum ve Şahıslara Yönelik Vergi Planlaması
 • Holding veya Grup Şirketlerine Yönelik Danışmanlık
 • Aile Şirketleri Danışmanlığı
 • Uluslararası Vergi Danışmanlığı
 • Kamu İdareleriyle İlişkilerin Yönetimi
 • Sektörel Analiz ve Değerlendirmeler
 • Teşvik Danışmanlığı
 • Birleşme Bölünme Hisse Değişimi Satın Almalar Şirket Yeniden
 • Yapılanmaları
 • Bütçeleme ve Projeksiyon İşlemleri
 • Mevzuat ve Uygulama Değişikliklerinin Sirkülerle Bildirilmesi

Eğitim Hizmetleri

 • Şirketlerin Mali Departmanlarına Yönelik Eğitim
 • Mali Mevzuatta Ortaya Çıkan Yeni Uygulamaların Eğitimi
 • Mevzuat Değişikliklerinin Şirketlere Düzenli Bildirilmesi
 • Spesifik Konularda Sektör Temsilcilerine Yönelik Eğitim
 • İnsan Kaynakları
 • Personel İhtiyacının Tespiti ve Planlama
 • Ekip Kurulması ve Yönetimi
 • Personel Seçimi Değerlendirme Ve İşe Alma
 • Personel Eğitimi
 • Kariyer Yönetimi

İnsan Kaynakları Yönetimi

 • İnsan kaynakları uygulamalarının misyon ve iş stratejilerini uyumlu hale getirmek için şirketler ile işbirliği içinde çalışmak
 • Şirketlerin çalışanlar aracılığı ile kusursuz iş performansına ulaşmalarını sağlamak
 • Uzmanlarımız tarafından öğrenme ve performans yönetimi gibi konularla insan kaynaklarının ve organizasyonel etkinliğin tüm alanlarında hizmet sunmak
 • Şirket çalışanlarının görev tanımlarının hazırlanması
 • Ücret Yönetimi Sisteminin Tasarlanması
 • Çalışan Memnuniyeti Araştırması
 • Performans Değerlendirme
 • Performans Yönetimi Sisteminin Tasarlanması

Yatırım Teşvik Danışmanlık Hizmetleri

 • Yatırım Teşvik Mevzuatı Kapsamında Danışmanlık Hizmetleri

Ticaret Hukuku Danışmanlık Hizmetleri

 • Şirketlerin Satın Alma Ve Birleşmelerine İlişkin Vergi Danışmanlık Hizmetleri

Vergi Uyuşmazlıkları ve İhtilaflı İşler Danışmanlık Hizmetleri

 • Vergi İncelemelerinde Danışmanlık
 • Vergi Uzlaşmalarında Danışmanlık
 • Vergi Dava Dilekçelerinin Hazırlanması ve Süreç Yönetimi

If you select a writing service, you have access to expert writers, customer service managers and quality assurance experts. They’re on hand 24/7 to aid you in any writing issues, offer discounts and advise you essay starters examples about additional services. Also, they can provide you with free quotes and 24 hours of service.