Hakkımızda

VİZYONUMUZ

“En kaliteli hizmet en doğru insanla verilir.” düsturundan hareketle mesleğinin en üst seviyelerinde görev yapmış, kariyer sahibi meslek erbabı istihdam edilerek, iş sahiplerinin sorunlarının, idari ve yasal uyuşmazlıkların, işin duayenlerinin bilgi, görgü ve tecrübeleri ışığında çözümlenmesi; idari ve yasal düzenlemelerin söz konusu yetkin personel yorum ve açıklamalarıyla iş sahiplerine izah edilmesi; resmi merciler nezdindeki işlemlerin idari tecrübesi bulunan bahse konu personel gözetiminde yürütülmesi, verilen denetim ve danışma hizmetlerinin iş sahipleri açısından maksimum fayda, idare açısından kamu yararı göz ardı edilmeden ifa edilmesi olarak belirlenmiştir.

MİSYONUMUZ

Denetim ve danışmanlık hizmetlerinin; mesleğin gerektirdiği yasal, etik kurallar ve müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda, kamusal yarar gözetilerek en yüksek standartlarda sunulmasıdır. Bu kapsamda

Güçlü ve sürekli bir hizmet içi eğitim programı yürütülerek firmamızın ve müşterilerimizin kalifiye eleman ihtiyacı da karşılanmaktadır.